Bilbao

Dlaczego kraj Basków jest kontrowersyjny?

Baskowie to naród kontrowersyjny, który spotyka się zarówno z poparciem, jak i krytyką. Jedni cenią go za ogromną wolę walki w dążeniu do własnej odrębności oraz przywiązanie do własnej kultury, inni obwiniają za liczne zamachy terrorystyczne i śmierć tysięcy ludzi. Te dwie odrębne idee są zbyt różne, aby mogły się ze sobą spotkać.

Temat Basków wywołuje wiele kontrowersji, nie tylko w samej Hiszpanii, ale również na całym świecie. Pomimo zawieszenia broni w konflikcie baskijsko- hiszpański, Baskowie nadal walczą o całkowitą niepodległość swojego kraju.

Baskowie i ich historia

Panorama Kraju Basków w Hiszpanii
Kraj Basków miał burzliwą historię, foto: pixabay.com

Kraj Basków

Kraj Basków obejmuje tereny północnej Hiszpanii nad zatoką Biskajską oraz część Francji. Liczy sobie ok. 2 miliony mieszkańców i na terenie samej Hiszpanii zajmuje powierzchnie około 7,3 tysięcy km². Pod panowaniem Hiszpanii znajduje się od XV wieku. Najsilniej represjonowani byli w momencie, kiedy kraj znajdywał się pod panowaniem Generała Franco.

W tym czasie Baskowie założyli organizację ETA, czyli Baskijska Ojczyzna i Wolność. Początkowo jej członkowie prowadzili silne działania terrorystyczne skierowane przede wszystkim w stronę hiszpańskich polityków i przedsiębiorców. Jednak nie tylko wśród nich były ofiary. Również dzieci i ludność cywilna ucierpiały na tym konflikcie, co w dużej mierze wpłynęło na obecne postrzeganie Basków.

Dużym echem odbił się udany zamach na następcy rządzącego gen. Franco, Luisie Carrera Blanco i premierze kraju. Po tym wydarzeniu Kraj Basków otrzymał autonomię, jednak nie wszystkie historyczne prowincje zostały nią objęte. Pomimo sukcesu ETA, organizacja nadal prowadziła działania, które wyrządziły wiele szkody rządowi Hiszpanii. Utworzono zatem specjalną jednostkę paramilitarną GAL- Antyterrorystyczna Grupa Wyzwolenia, która stosując podobne metody, co ETA, miała skutecznie z nimi walczyć. Zamachy bombowe ze strony Basków jednak nie ustały i społeczeństwo to nadal dążyło do uzyskania większych praw i pełnej autonomii.

Antyterrorystyczna grupa wyzwolenia w Kraju Basków
Żołnierze GAL, foto: pixbay.com

1992 rok był rokiem przełomowym. We Francji zatrzymano wówczas wielu przywódców ETA, a w Hiszpanii odbyło się kilka protestów przeciwko organizacji. Szczególnie w USA została ona uznana za organizację terrorystyczną, a rząd Hiszpanii zaczął skuteczną walkę z partiami, które ją wspierały. W 1998 roku jednostronnie zawieszono broń, jednak jak się później okazało nie na długo. W kolejnych latach Kraj Basków spotykał na swojej drodze same przeszkody, a jego sytuacja nie należała do najłatwiejszych. Ostatecznie w roku 2010 ETA ogłosiła koniec swojej działalności terrorystycznej.

Poczucie odrębności czy chęć dominacji?

Zrozumienie postępowania Basków nie jest łatwe, jednak należy ten problem rozpatrywać dwojako. Kraj ten od zawsze dążył do całkowitej autonomii i robił wszystko, żeby zrealizować swój cel. Samej idei nie można poddawać krytyce, a jedynie sposób, w jaki była ona wyznawana. Ataki terrorystyczne i liczne zamachy były skutkiem sprzeciwu tej społeczności, której od samego początku zamykano drogę do uzyskania autonomii. Nie wiadomo, jak potoczyłyby się jej losy, gdyby Kraj Basków stał się już na początku niepodległym państwem.

Baskowie
Baskowie mają własne tradycje i kulturę, foto: pixabay.com

Baskowie

Świadomość odrębności ludności baskijskiej jest ogromna i nie sposób jej nie zauważyć. Język i uwarunkowania genetyczne, które są widoczne w ich wyglądzie pozwalają na odróżnienie ich od reszty społeczeństwa. W porównaniu do Hiszpanów wykazują oni ogromne przywiązanie do własnej rodziny i domu. Pielęgnują od wieków swoje tradycje, wpajając swojemu potomstwu, co jest najważniejsze. Pod tym względem Kraj Basków powinien być wzorem dla wielu, którzy w ferworze codzienności i zmian społecznym zapominają o swoim pochodzeniu i rodzinie. Rozpatrując baskijski problem z tej perspektywy, sytuacja zaczyna wyglądać zupełnie inaczej, a sama społeczność nie jest postrzegana jedynie przez pryzmat terrorystycznych działań organizacji ETA.

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi!