leczenie za granicą

Karta ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ

„Przezorny zawsze ubezpieczony”- mówi znane powiedzenie. Powstało ono w czasach, gdy wyjazd za granicę był czymś niecodziennym, dobrem ściśle reglamentowanym, dla wielu wręcz nieosiągalnym. Mimo, że dziś granice europejskie są już dla nas otwarte na oścież, to zdanie nie straciło na ważności. Nadal przed wyjazdem z Polski warto zadbać o ubezpieczenie. Na wszelki wypadek.

EKUZ to skrót od Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. W Polsce możliwości płynące z tego rodzaju ubezpieczenia stały się dostępne z początkiem 2006 roku, kiedy to EKUZ zastąpiła popularny druk E111. Obecnie dokument EKUZ pozwala swojemu właścicielowi na korzystanie z opieki zdrowotnej w innych krajach – na zasadach takich samych, jak jego mieszkańcy.

Co daje EKUZ?

Przede wszystkim wspaniały komfort podróżowania. Dzięki niej mamy gwarancję, że w razie potrzeby będziemy mogli skorzystać z profesjonalnej pomocy lekarskiej w kraju, w którym aktualnie przebywamy.

Karta EKUZ upoważnia nas do skorzystania z tych usług opieki zdrowotnej, które pomogą nam bezpiecznie kontynuować pobyt turystyczny w danym kraju. Innymi słowy, karta świetnie sprawdzi się w tzw. nagłych wypadkach. Natomiast absolutnie nie obejmuje ona świadczenia usług tzw. leczenia planowego. Generalnie, w większości krajów nie możemy także liczyć na pomoc stomatologiczną, a jeśli już, to ewentualnie w bardzo podstawowym zakresie.

Karta EKUZ
Karta EKUZ przyda się w razie choroby za granicą, foto: pixabay.com

Najważniejszą kwestią wydaje się pytanie czy EKUZ obejmuje leczenie szpitalne podczas naszego wyjazdu turystycznego. Tak, ale wyłącznie wtedy, gdy nasza choroba pojawiła się już po wjeździe na teren obcego kraju lub w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Zasadniczo bowiem EKUZ daje nam prawo do korzystania z najbardziej podstawowych usług opieki zdrowotnej  i, co ważne, tylko tych, które świadczone są przez placówki państwowe. Leczenie prywatne musimy opłacić z własnej kieszeni.

Warto dodać, że również państwowe ośrodki zdrowia mogą od nas wymagać niewielkich opłat za swoje usługi. Przy tej okazji trzeba wspomnieć, że w niektórych krajach, np. we Francji, procedury wyglądają jeszcze inaczej (trochę mniej korzystnie). Otóż najpierw musimy sfinansować z własnej kieszeni wszystkie koszty leczenia, a dopiero potem możemy starać się o ich zwrot.

Oczywiście nie jest tak, że jeśli wyjedziemy za granicę bez karty EKUZ, to w razie nagłego wypadku zostaniemy pozostawieni sami sobie. Otrzymamy pomoc, ale będziemy musieli ponieść jej koszty. Niestety, będą to dość spore wydatki. Tak więc posiadanie EKUZ posiada swoją bardzo wymierną i przeliczalną na pieniądze wartość.

Leczenie szpitalne w ramach EKUZ
Karta EKUZ obejmuje nieprzewidziane leczenie szpitalne

Choroba na urlopie

Marta przebywała z wizytą u siostry w Mediolanie. Pewnego dnia trafiła do szpitala z silnym zapaleniem wyrostka robaczkowego. Tam przeszła operację i czterodniową rekonwalescencję. Koszty leczenia wyniosły 1,7 tys. euro. Jako, że nie wykupiła przed wyjazdem karty EKUZ musiała samodzielne pokryć całą kwotę.

Ograniczenia EKUZ sprawiają, że warto przed wyjazdem postarać się o osobne, prywatne ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą. Ważne, by obejmowało ono również nasz ewentualny transport powrotny do kraju.

Gdzie obowiązuje EKUZ?

 • Karta EKUZ obowiązuje w następujących krajach Europy:

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

 • EKUZ jest akceptowana także na terenie:

Gwadelupy, Martyniki, Reunionu , Gujany Francuskiej, Azorów, Madery, Majorki, Minorki, Ibizy, Wysp Kanaryjskich

 • Karta nie obowiązuje natomiast na obszarze:

Grenlandii, Wysp Owczych, Wysp Normandzkich (Jersey, Guernsey, Alderney, Herm, Sark), Wyspy Man

Kto powinien wykupić EKUZ?

Karta EKUZ przydaje się w kilku przypadkach. Przede wszystkim powinni posiadać ją wszyscy, którzy planują wyjazd o charakterze turystycznym do krajów, akceptujących kartę. Drugą grupą zainteresowanych są osoby wyjeżdzające w celu odwiedzin rodziny lub znajomych. Po wejściu Polski do struktur Unii Europejskiej, tego rodzaju kontakty stały się niezwykle popularne. O wyrobieniu karty EKUZ powinny pomyśleć także osoby, planujące edukację na zagranicznych uczelniach. Karta jest niezbędna także pracownikom, skierowanym do pracy za granicą przez polskiego pracodawcę.

Wylot za granicę z kartą EKUZ
EKUZ powinny wykupić osoby udające się za granicę, foto: pixabay.com

Kto może uzyskać EKUZ?

Jeśli chcemy uzyskać EKUZ, musimy mieć prawo do świadczeń w Polsce. Oznacza to, że EKUZ przysługuje wyłącznie tym osobom, które:

 • są zatrudnione na umowę o pracę / umowę zlecenie
 • prowadzą tzw. pozarolniczą działalność gospodarczą
 • są rolnikami
 • są emerytami lub rencistami
 • są bezrobotne, ale zarejestrowane w Urzędzie Pracy

Prawo do korzystania z EKUZ przysługuje także wówczas, gdy ubiega się o nią:

 • student posiadający ubezpieczenie zdrowotne (na uczelni)
 • członek rodziny osoby ubezpieczonej (jeśli został on zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny)
 • osoba opłacająca składki za ubezpieczenie zdrowotne na zasadzie prywatnej umowy z NFZ

Data ważności EKUZ

Termin ważności EKUZ zależy od tego, kto i dlaczego ubiega się o jej przyznanie. Może on zatem wynosić:

 • w przypadku wyjazdów turystycznych – 2 miesiące
 • dla osób wyjeżdżających do pracy – tylko do momentu jej rozpoczęcia
 • dla osób rozpoczynających naukę za granicą – do końca semestru / roku szkolnego
 • dla emerytów / rencistów – na okres 5 lat
 • dla bezrobotnych – 30 dni

Ważność EKUZ jest ściśle powiązana z naszą sytuacją ubezpieczeniową w Polsce. Oznacza to, że wygaśnięcie naszego ubezpieczenia w ramach NFZ kończy także ważność karty EKUZ. Ale uwaga – nasze prawo do korzystania z opieki zdrowotnej w Polsce (a więc i prawo do korzystania z dobrodziejstw EKUZ) trwa jeszcze przez 30 dni od chwili, gdy:

 • rozwiążemy stosunek pracy
 • skończymy prowadzić działalność gospodarczą
 • stracimy status rolnika
 • stracimy status osoby bezrobotnej
 • podejmiemy pracę w innym kraju
 • otrzymamy urlop dłuższy niż 30 dni
 • rozwiążemy umowę dobrowolnego ubezpieczenia
 • utracimy prawa do otrzymywania świadczeń emerytalnych lub rentowych
 • utracimy prawa do pobierania świadczeń socjalnych takich jak np. zasiłek przedemerytalny, zasiłek otrzymywany z pomocy społecznej itp.

Jak uzyskać EKUZ?

EKUZ
Uzyskanie karty EKUZ nie jest skomplikowaną procedurą, foto: pixabay.com

EKUZ

Uzyskanie karty ubezpieczenia turystycznego EKUZ jest stosunkowo proste. Wystarczy wypełnić i złożyć wniosek w swoim Wojewódzkim Oddziale lub Delegaturze NFZ. Narodowy Fundusz Zdrowia ma według prawa 7 dni na rozpatrzenie wniosku, ale w praktyce najczęściej wydaje się kartę EKUZ już tego samego dnia, w którym składamy dokumenty.

Co należy dołączyć do wniosku o przyznanie EKUZ?

Ponieważ, tak jak zostało to wspomniane, EKUZ jest powiązane z naszym ubezpieczeniem w NFZ, dlatego składając wniosek musimy w jakiś sposób potwierdzić fakt, że jesteśmy ubezpieczeni. Jak to zrobić? Dołączamy do wniosku oryginały lub poświadczone kopie. I tak, jeśli jesteśmy:

 • pracownikami – dostarczamy ostatni RMUA / aktualną książeczkę ubezpieczeniową / zaświadczenie pracodawcy (jeden z tych elementów)
 • osobami prowadzącymi działalność gospodarczą – ostatni dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • rolnikami – zaświadczenie z KRUS-u o składkach / dowód ostatniej wpłaty składki
 • emerytami – legitymacja emeryta / ostatni odcinek emerytury
 • rencistami – decyzja o przyznaniu renty oraz legitymacja / ostatni odcinek renty
 • zarejestrowanymi bezrobotnymi – zaświadczenie z UP potwierdzające odprowadzanie składek na ubezpieczenie zdrowotne

Z kolei jeżeli jesteśmy ubezpieczeni jako członkowie rodziny, do wniosku o wydanie EKUZ powinniśmy dołączyć następujące dokumenty:

 • dokument, który będzie potwierdzał ubezpieczenie zdrowotne osoby nas zgłaszającej
 • dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego (są to druki ZUS ZCZA oraz ZUS ZCNA)
 • dokument potwierdzający niepełnosprawność lub kontynuację nauki (dotyczy to osób, które ukończyły już 18. rok życia)

Wniosek o wydanie EKUZ

Jeśli chcesz złożyć wniosek, wejdź na stronę https://www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/wniosek-ekuz-wypoczynek lub wstąp do swojego Oddziału Wojewódzkiego lub Delegatury NFZ.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to obowiązkowe wyposażenie każdego turysty wybierającego się w podróż po Europie. Jeśli chcemy cieszyć się każdą chwilą naszego zagranicznego urlopu, bezstresowo spędzić czas u rodziny poza Polską oraz mieć gwarancję otrzymywania usług opieki zdrowotnej podczas zagranicznej nauki – warto wyposażyć się w narzędzie, które zapewni nam ochronę zdrowia praktycznie na terenie całej Europy i niektórych częściach świata.

 

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi!